Kombinasjonsbygg

  • 8436m2. Takhøyde 3 – 18,5m - 1842 BTA høytlager, 547 BTA plukklager, 4605 BTA produksjonshall, Mesanin: 800 BTA lager 
  • 9300 palleplasser, 200 palleplasser i dybdestablingsreoler. 4700 hyllereolplasser, 875 plasser i gjennomstrømningsreoler


Lossing/levering:

  • Store utearealer med god plass for lossing/levering

Beliggenhet

  • Avstander i minutter - ordinær kjøring: ca 30 min Lillestrøm, ca 45 min Oslo og ca 50 min Oslo Lufthavn, Gardermoen 

Adresse:
Holtermoen 15
1940 Bjørkelangen